IMG_0024

      大家都有聽過"殼牌機油"吧!! 這在英國算是很有名的品牌......

     它在世界各地都有自己的據點......

      其實他們一百多年前也有在台灣設據點.......

      就在淡水這地方.......

      他們就在這設置倉庫......

     第四次來到淡水, 就是想找這以前的倉庫.......

 

 

IMG_0025  

    這就是以前他們設置的倉庫, 現在已變成文化園區了.......

(接下來待續.....)

 

    全站熱搜

    彬漢 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()